PRODAJA IN SERVIS GASILNIKOV

 

Nudimo Vam prodajo in servis gasilnih aparatov BAVARIA, BIOGEN, GALLUS, GLORIA, GEN, ITTP, PASTOR in TOTAL. Pooblaščeni smo za servisiranje gasilnikov s strani Uprave RS za zaščito in reševanje s pooblastilom št. 8450-66/2007-2. Servis gasilnika je pri novem gasilniku potreben po 2 letih, v nadaljnem pa na vsako leto. Z nami lahko podpišete tudi pogodbo, kjer vam samodejno pridemo pregledati in servisirati vse gasilnike, pred tem pa vas seveda pokličemo za uskladitev datuma in ure. Gasilnik pregledamo in servisiramo na samem mestu, izjemoma če je gasilnik poškodovan ali aktiviran pa ga vzamemo in vrnemo še isti ali naslednji dan. 

       

 

           bavaria.gif                               Fipis.gif          

 

          pastor.gif              total.gif

 

            GALLUS.GIF                           Gloria.gif

 

Povzetek Pravilnika o servisiranju gasilnih aparatov iz Uradnega lista RS št. 22/1995.

Lastnik mora vzdrževati gasilnike na svoje stroške pri pooblaščenem vzdrževalcu v skladu z navodili proizvajalca in tem pravilnikom.

Pri vzdrževalcu lahko gasilnike vzdržuje le serviser, ki ima ustrezno znanje in potrdila v skladu s tem pravilnikom.

 

Vzdrževanje gasilnikov obsega:

- pregled brezhibnosti delovanja gasilnika po navodilih proizvajalca;

- servisno vzdrževanje, ki vključuje ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo iztrošenih ali pokvarjenih delov gasilnika, ugotovljenih pri pregledih.

 

Vzdrževalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- registriran mora biti za opravljanje dejavnosti, ki obsega vzdrževanja gasilnikov;

- imeti mora vsaj enega serviserja, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom;

- imeti mora opremo, ki je skladna z zahtevami proizvajalca gasilnika za vzdrževanje določene vrste gasilnikov;

- sklenjeno mora imeti pogodbo o vzdrževanju gasilnikov s proizvajalcem gasilnika ali zastopnikom proizvajalca.

Vzdrževalec mora pridobiti tudi pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za vzdrževanje gasilnikov v skladu s tem pravilnikom.

 

Serviser, ki vzdržuje gasilnike, mora imeti najmanj IV. stopnjo strokovne izobrazbe kovinarske ali gasilske stroke in uspešno opravljen preizkus znanja pri proizvajalcu gasilnika ali zastopniku proizvajalca.

Serviser, ki polni ampule z ogljikovim dioksidom in vzdržuje gasilnike z ogljikovim dioksidom, mora opraviti predpisan preizkus znanja za polnilca tehničnih plinov.

 

Vzdrževalec mora po opravljenem vzdrževanju gasilnik opremiti z vidno oznako, iz katere morajo biti razvidni:

- naslov vzdrževalca;

- vrsta opravljenega vzdrževanja;

- datum opravljenega vzdrževanja;

- datum naslednjega vzdrževanja po navodilih proizvajalca;

- žig in podpis.

Oznaka iz prejšnjega odstavka tega člena predstavlja tudi potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnika. Vzdrževalec mora voditi posebno evidenco o tem, kateri serviser je opravil vzdrževanje gasilnika, ter evidenco gasilnikov, ki jih je pregledal.

Vzdrževalec mora skrbeti, da ob vzdrževanju gasilnikov ne poveča požarnega tveganja objekta, naprav in postrojev opremljenih s temi gasilniki.