HIDRANTI

 

Hidrante primarno uporabljajo gasilci za gašenje požarov. Pri gašenju požarov omogoča hiter in enostaven pristop odvzemanja vode. Hidranti se vgrajujejo za posredno ali neposredno gašenje požara na objektih, kjer je velika nevarnost pred požari.

Hidrante delimo na:

- podzemne in nadzemne .

Notranje hidrante delimo na:

- mokre in suhe.

Nudimo tudi ustrezno označitev hidrantov.