GASILNI APARATI

 

Gasilni aparati so naprave za gašenje začetnih požarov.

Gasilnike delimo glede na mobilnost gasilnega aparata, glede na  količino in vrsto gasilnega sredstva ter način delovanja gasilnika.

 

Pri mobilnosti poznamo:

- prenosne gasilne aparate, ki segajo po teži od 1 kg do 20 kg,

- prevozne gasilnike od 20 kg naprej.

 

Glede na količino in vrsto gasilnega sredstva:

- prah - od 1 kg do 50 kg,

- CO2 - 2 kg do 30kg,

- peno - 2, 6 in 9l,

- vodo - 9l.

 

Po standardu SIST EN 3-7 se gasilniki delijo glede na vrsto gasila:

- voda/pena,

- prah (ABC, BC, specialni D in F prah),

- CO2,

- halon (omejitev uporabe samo na določene smeri industrije),

- čisti medij.
 

  Način delovanja:

- gasilnik s stalnim tlakom,

- gailniki, ki niso pod tlakom.

 Požare ločimo glede na vrsto gorljivega materiala:

 

 

2.gif  3.gif 
gasilniki.gif